headershadow

Page content

ProjectShrinks - PISA

ProjectShrinks is een bevlogen initiatief van Peter Marijnen en Marc Marsman ontstaan uit de verwondering over het aanhoudende falen van ICT projecten bij de overheid, de semi-overheid en bij allerlei bedrijven en instellingen in Nederland.

Uit het recent verschenen eindrapport “Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid” blijkt ook weer dat succes van ICT-projecten nog te vaak niet bereikt wordt. Dit levert een enorme verspilling op: "De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten vaak niet in de hand voor wat betreft de kosten, de tijd of zelfs het eindresultaat. Een veilige schatting komt neer op 1 á 5 miljard euro verspilling per jaar".

Het is dus hoog tijd voor het ‘ op orde krijgen ‘ van ICT-Projecten. ProjectShrinks ontwikkelde hiervoor haar

              PISA: Project InStabiliteit Analyse.                          PISA_toren_los

Met onze Project InStabiliteit Analyse kunt u de slagingskans van uw ICT-projecten substantieel vergroten. PISA is zowel een denkwijze als een instrument. Een van de belangrijkste elementen van de denkwijze is dat kritieke succesfactoren dienen te zijn toegewezen aan ofwel de projectorganisatie (projectleider & stuurgroep) of aan de lijnorganisatie (portfoliomanagement en topmanagement). En dat het goed invullen van de kritieke succesfactoren door de lijnorganisatie het fundament is voor het succesvol kunnen uitvoeren van ICT-projecten. Het succes van ICT-projecten is dus ook sterk afhankelijk van allerlei factoren, die ver buiten de invloedssfeer van de individuele projectleider of individuele stuurgroep liggen.

Daarnaast menen wij dat onderkend moet worden dat bepaalde cultuur- & organisatiekenmerken niet verbeterd kunnen worden binnen de looptijd van het ICT-project, zodat de negatieve effecten daarvan op het ICT-project dienen te worden gecompenseerd.

Onze Project InStabiliteit Analyse is ontwikkeld voor business-gedreven IT-projecten. Dit zijn IT-projecten,, die een directe impact hebben op de processen en werkwijzen van medewerkers en daarmee spelen verander- & cultuurkenmerken een belangrijke rol.

Het PISA-instrument is gebaseerd op de kritieke succesfactoren, die vanuit de praktijk genoemd worden als zijnde de meest belangrijke succesfactoren. PISA poogt dus niet om reeds bestaande projectmanagementmethoden te vervangen. PISA is wel een essentiële toevoeging aan deze projectmanagementmethoden en aan de resultaten van inventarisaties en onderzoeken naar projectfalen. Het toepassen van PISA maakt de uitdagingen rond ICT-projecten inzichtelijk, toewijsbaar aan verantwoordelijken, kwantificeerbaar en goed communiceerbaar.